Przejdź do treści

Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2021/41/B/HS4/02471)

Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19)

Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2021/41/B/HS4/02471)

Świat, w którym żyjemy podlega nieustannym zmianom. Zmianom takim podlegają również miasta, w których mieszka coraz większy odsetek ogółu ludności. Pojawiają się nowe wyzwania, problemy i zagrożenia, w obliczu których stoją zarówno miasta, jak i ich mieszkańcy. Jednym z takich zagrożeń od początku 2020 roku jest bez wątpienia pandemia Covid-19, prowadząca do kryzysu zdrowia psychicznego i pociągająca za sobą wysokie koszty społeczne i ekonomiczne.

Pojawiające się problemy zdrowotne wynikają z podwyższonego poziomu chronicznego stresu obserwowanego w szczególności wśród mieszkańców miast. Stres związany jest ze zmianą potrzeb, oczekiwań i organizacji życia społeczno-gospodarczego mieszkańców, co z kolei wpływa na funkcjonowanie wielu elementów systemu miasta (takich przede wszystkim, jak komunikacja publiczna, edukacja, ochrona zdrowia itp.), a poprzez sieć powiązań i zależności, na funkcjonowanie miasta jako całości.

Opracowanie skutecznych środków łagodzenia skutków i radzenia sobie ze stresem wynikającym z pandemii uznać zatem należy za priorytet. Jest to tym bardziej istotne, że podwyższony poziom stresu wynikający z pandemii prawdopodobnie będzie trwał nawet po ustąpieniu zagrożenia wirusem. Chcąc zapewnić sobie trwały i zrównoważony rozwój, miasta, podobnie jak ich mieszkańcy, muszą zaadaptować się do nowych warunków i wykształcić trwałe mechanizmy odporności na stres (stress resilience).

Prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska
Prof. UAM dr hab. Lidia Mierzejewska

Jest z wykształcenia geografem. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanistycznego. Od początku kariery naukowej jej zainteresowania koncentrowały się na mieście, problemach rozwoju miast oraz procesach i modelach urbanizacji, ukazujących główne tendencje w polityce rozwoju współczesnych miast. Jej najnowsze publikacje dotyczą organicystycznej koncepcji miasta, fragmentacji zieleni w mieście, planistycznych aspektów odporności miast oraz przebiegu pandemii COVID-19.

Zespół projekowy

prof. dr hab. Joanna Śliwowska

Kierownik Pracowni Neurobiologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Zobacz więcej

prof. UAM dr hab. Magdalena Wdowicka

Planista przestrzenny, pracuje na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz więcej

dr n. med. Emilia Grzęda

Biolog, adiunkt w Pracowni Neurobiologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.


Zobacz więcej

dr Ewa Lechowska

Urbanistka, adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.


Zobacz więcej

prof. dr hab. Joanna Śliwowska

Kierownik Pracowni Neurobiologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Zobacz więcej

prof. UAM dr hab. Magdalena Wdowicka

Planista przestrzenny, pracuje na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz więcej

dr n. med. Emilia Grzęda

Biolog, adiunkt w Pracowni Neurobiologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.


Zobacz więcej

dr Ewa Lechowska

Urbanistka, adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.


Zobacz więcej

dr inż. arch. Bogusz Modrzewski

Dyplomowany, czynny zawodowo grafik i architekt. Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanistycznego, na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Zobacz więcej

dr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma

Architekt i urbanista, adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanistycznego, na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz więcej

dr inż. arch. Marta Szejnfeld

Architekt, urbanista, inżynier budownictwa. Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanistycznego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Zobacz więcej

mgr Natalia Hoffmann-Pawlak

Psycholog rozwojowy, iberystka i doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwoju na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Zobacz więcej

Adam Wronkowski
Dr inż. Adam Wronkowski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Projektowania na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opiekun Laboratorium Komputerowo-wspomaganej Analizy Danych i Badań Jakościowych.

Zobacz więcej

dr inż. arch. Bogusz Modrzewski

Dyplomowany, czynny zawodowo grafik i architekt. Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanistycznego, na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Zobacz więcej

dr inż. arch. Kamila Sikorska-Podyma

Architekt i urbanista, adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanistycznego, na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz więcej

dr inż. arch. Marta Szejnfeld

Architekt, urbanista, inżynier budownictwa. Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanistycznego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Zobacz więcej

mgr Natalia Hoffmann-Pawlak

Psycholog rozwojowy, iberystka i doktorantka w Zakładzie Psychologii Rozwoju na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Zobacz więcej

Adam Wronkowski
Dr inż. Adam Wronkowski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej i Projektowania na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opiekun Laboratorium Komputerowo-wspomaganej Analizy Danych i Badań Jakościowych.

Zobacz więcej

Skip to content